Półkolonie i Półzimowiska

Od 2005 roku regularnie organizujemy w Krakowie półkolonie i półzimowiska dla dzieci. Jest to możliwe dzięki współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Radą Dzielnicy, która te akcje współfinansuje. Fundacja „Współpracujmy” przeprowadza działania podczas wakacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 26, dzięki uprzejmości Dyrekcji.

 

W czasie ferii i wakacji wiele dzieci spędza czas w domu, głównie bawiąc się na podwórkach. Nasza akcja ma na celu zorganizowanie im czasu w taki sposób, aby bawiąc się równocześnie zdobywały wiedzę na różne tematy związane z historią miasta, w którym żyją, z ekologią, poznawały aktywne formy spędzania czasu. Techniki plastyczne czy działania artystyczne. Dzieci odwiedzają, a często odkrywają ciekawe miejsca w Krakowie. Biorą udział w warsztatach na terenie muzeów, konkursach z nagrodami i grach terenowych.

Zapewniamy też ciepły posiłek i podwieczorek. Dodatkową atrakcją wprowadzona od dwóch lat są codzienne zajęcia sportowe prowadzone przez trenera sportu na Sali gimnastycznej. Opiekę nad uczestnikami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, rekrutująca się spośród nauczycieli szkół krakowskich. Akcje te zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, które chętnie korzystają z tej formy regularnie.

Zapraszamy do zapisów swoich pociech wszystkich zainteresowanych rodziców w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.