O Fundacji

 

             Fundacja „Współpracujmy” została powołana 17.03.2003 roku, a zarejestrowana 27.06.2003 roku, przez ludzi związanych z edukacją i prawem. Dlatego jej misją było „bezpieczeństwo, prawo i edukacja w lokalnych środowiskach Polski”. Pierwszym prezesem był Jacek Janicki, który zrezygnował z pracy w fundacji w 2007 r. Z fundacji odeszła również Joanna Janicka.

            Nową misję Fundacja „Współpracujmy” realizuje pod hasłem „Współpracujmy pod parasolem edukacji i kultury”. Zgodnie z celami działania fundacja realizowała i realizuje projekty międzyszkolne. Dotyczą one wielu aspektów życia społecznego. Organizujemy konkursy o różnorodnej tematyce, dotyczące między innymi znajomości prawa i ekologi; akcje czytelnicze i artystyczne dla młodzieży oraz dorosłych; półkolonie i półzimowiska dla dzieci w Krakowie.

 

Obecnie Zarząd Fundacji tworzą:

Prezes – Sylwia Olejniczak – Szymańska

Wiceprezes – Jolanta Nawrocka

Księgowa – Joanna Machnik

 W roku 2006 fundacja powołała Radę Fundacji, w skład której weszli:

Przewodniczący – Kamil Zaporowski

Zastępca – Joanna Obidowicz

Sekretarz – Loretta Trzewik

 Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi:

Andrzej Rajtar

 

Fundacja nawiązała do tej pory stałą współpracę z następującymi partnerami:

 • Małopolskie Kuratorium Oświaty
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Izdebkach
 • Biuro Podróży „Obieżyświat”
 • Art Club w Krakowie
 • Dom Opieki Społecznej Seniora Naftowca w Krakowie
 • Straż Miejska w Krakowie
 • Gimnazjum nr 17 w Krakowie
 • Gimnazjum nr 12 w Krakowie

  

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, otwartą na wszelkie formy pracy na rzecz społeczności lokalnej. Zapraszamy do współpracy!

KRS Fundacji: 0000190800

"Współpracujmy pod parasolem edukacji i kultury"